Mobile Suit Gundam – Phù thủy đến từ sao Thủy – Tập 05 – Làm tốt lắm! Phương tiện truyền thông

Rate this post

Last Updated on January 17, 2023 by Dan Dan

Và chúng tôi đã trở lại đúng hướng! Tàu cà chua đang chạy theo. Mang đến cho bạn bởi Good Job Gundam Team như mọi khi. Gặp lại bạn vào tuần tới!

Mobile Suit Gundam – Phù thủy đến từ sao Thủy (TV) – Tập 05: [Torrent][Magnet]

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố phát lại nào với bản phát hành GJM, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của MPC và xysubfilter hoặc mpv.
Bạn nên sử dụng mpv.
Xin lưu ý rằng có thể có sự khác biệt nhỏ về kết xuất giữa MPC / xysubfilter và mpv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *